Op momenten van onzinnigheid of wanneer de "dirty or mad dog" in me boven komt, ontstaan er beelden in m'n hoofd die tot op heden terug te vinden zijn in de tourist shops door heel Nederland.
TEE PRINTS: DESIGN   CLIENT: KIST DESIGN NEDERLAND